Sänk dina värmekostnader med ved som även är ett bra miljöval

Allt fler väljer förnyelsebara energikällor som ved och pellets som ger lägre driftskostnader och mindre miljöbelastning än olja och el. Priset på el och olja ökar allt mer vilket gör vedeldning alltmer populärt. Den ökande efterfrågan har i sin tur ökat produceringen av ved i Sverige, Ryssland och Estland. Likaså märks en ökad producering av pellets i Sverige, Ryssland, Baltikum och Polen.

Välja ved som energikälla – björkved vanligast

Idag är priset på ved mycket konkurrenskraftigt och ett bra miljöval. Hela 20 till 25 procent av alla villor i Sverige använder ved som huvudsaklig värmekälla. Björkved är den vanligaste veden för eldning eftersom träet har ett högt energiinnehåll i förhållande till volym. Det finns andra trädslag med ännu högre energiinnehåll men tillgången är begränsad, vilket gör att björk är vanligare.

Köpa ved – stjälpt eller travad ved?

När du köper ved och ska jämföra pris är det viktigt att veta skillnaden på travad ved och stjälpt ved för att få så mycket ved som möjligt för pengarna. Stjälpt ved ligger huller om buller och du betalar även för volymen av luftutrymmen mellan veden.

Vedeldning sänker dina värmekostnader

Vedeldning ger sänkta värmekostnader i jämförelse med olja och el. Det är också bättre för miljön då ved är en förnyelsebar energikälla och med rätt teknik vid eldning så blir det mindre påverkan av miljön. Det är viktigt att veden är väl torkad för att utvinna så mycket energi som möjligt.

Vedkaminer ger effektiv värme

Att elda i vedkamin ger effektiv värme samtidigt som det skapar en mysig och hemtrevlig känsla att se eldslågorna och höra sprakandet.

Pellets är enkelt att elda med

Även pellets är en förnyelsebar energikälla som ger lägre driftskostnader. Pelletssäckar tar väldigt liten plats och det är enkelt att elda med pellets. Energikällan ger mindre miljöbelastning än fossila bränslen som kol, gas och olja.